Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie Otwartego Programu Klimatycznego PZD