Komunikat Krajowego Zarządu PZD Stop Suszy – 19.07.2023