Komunikat Krajowego Zarządu PZD sprawie Projektu Grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – 31.07.2023