Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2024 roku.