Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego związku działkowców z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31 grudnia 2021 r.