Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy