Komunikat Krajowego Zarząd PZD z dnia 28.05.2021 r. w spr. możliwości odbycia walnych zebrań sprawozd. (konfer.delegat.) w ROD na podst. aktualnych..