KOMUNIKAT Jednostki Krajowej PZD z dn. 20.08.2021 r. w spr. uchwalenia przez Parlament RP nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmin