Kilka worków gruzu pod bramą ogrodów działkowych. „Opamiętajcie się”