Interpelacja Posła Roberta Kwiatkowskiego w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy