Informacja z uroczystego IX posiedzenia Krajowej Rady PZD w dniu 28.06.201 r