Informacja z przebiegu X posiedzenia Krajowej Rady PZD z dnia 10 sierpnia