Informacja z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych ROD w dniach 1-15 sierpnia 2021 r.