Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w dniu 15.01.2020 r. w Warszawie