Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu