Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 4 maja 2021 r.