Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 27 sierpnia 2021 r.