Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 22 kwietnia 2021