Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 15 kwietnia 2021 r.