INFORMACJA z narady szkoleniowo-instruktażowej dla Prezesów Zarządów ROD oraz powołanych członków zespołów do obsługi walnych zebrań w 2020 r.