Informacja w sprawie zapytań dotyczących zagospodarowania działek w ROD