Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2021 rok przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD