Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2020 rok przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD