Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2019 rok przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD