Informacja Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców o badaniu sprawozdania finansowego jednostki krajowej PZD za 2019 rok