Informacja Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 lipca 2022 r.