Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD