Informacja dla Zarządów ROD w sprawie sporządzania sprawozdań z wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD za rok 2020.