Informacja dla organów ROD i działkowców w sprawie aktualnych i projektowanych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD