Dokumenty dla ROD w sprawie przystąpienia do konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”