Apel Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do członków Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD