APEL Krajowego Zarządu PZD z dnia 2.06.2021 r. do organów ROD i działkowców w spr. projektu nowelizacji z dnia 7.06.2021 r. ustawy o utrzymaniu…