APEL Krajowego Zarządu PZD w sprawie przestrzegania zasad i obostrzeń w ROD w czasie trzeciej fali pandemii