APEL Krajowego Zarządu PZD do działkowców, zarządów ROD i Okręgów PZD w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy