APEL Krajowego Zarządu PZD do działkowców z dnia 1 lutego 2022 w sprawie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w PZD