Aktywność Związku w zakresie projektu Ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy