3 marca, 2022

Obniżona taryfa za gaz dla ROD – termin składania wniosków 15 marca 2022r.

ROD jako odbiorcy paliw gazowych mają możliwość skorzystania z tzw. […]
3 marca, 2022

Altana w ROD – maksymalnie 35 m2 powierzchni

Na terenie działki w ROD – zgodnie z obowiązującym prawem […]
25 lutego, 2022

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w PZD

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców zapoznał się z informacjami przesłanymi […]
25 lutego, 2022

Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2022

Zbliża się okres walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych. KZ […]
25 lutego, 2022

Obradował Krajowy Zarząd PZD

W dniu 24 lutego 2022 roku Krajowy Zarząd PZD zebrał […]
25 lutego, 2022

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2022 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

W ostatnim czasie do Krajowego Zarządu PZD dociera wiele informacji […]
25 lutego, 2022

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 24 lutego 2022 r. W SPRAWIE POMOCY DLA ROD ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2021 ROKU

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, na posiedzeniu w dniu 24 […]
25 lutego, 2022

POD ROZWAGĘ DLA ZARZĄDÓW W PRZYSZŁOROCZNEJ KAMPANII WYBORCZEJ

Aby właściwie zrozumieć człowieka musimy najpierw zrozumieć środowisko w którym […]
25 lutego, 2022

Nielegalni lokatorzy na działkach. Nie bądźmy obojętni!

Działki w ROD powinny być miejscem wypoczynku, prowadzenia upraw ogrodniczych, […]
23 lutego, 2022

Problem z dzikami dewastującymi działki w ROD

Do biura Okręgu PZD w Lublinie coraz częściej docierają informacje […]
23 lutego, 2022

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie współpracy PZD z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu pozyskania funduszy dla ROD

Polski Związek Działkowców współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa […]
21 lutego, 2022

Nie czyń sąsiadowi, co tobie niemiłe

Jedną z funkcji działki w ROD jest zapewnienie aktywnego wypoczynku […]
21 lutego, 2022

Czytajcie „działkowca”!

Nie przegapcie najnowszego – marcowego numeru „działkowca”, który właśnie pojawił […]
21 lutego, 2022

Marcowy „Mój Ogródek” – od dziś w sprzedaży! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom!

W marcowym wydaniu „Mojego Ogródka” znajdziecie wszystkie ważne informacje o […]
18 lutego, 2022

Inwestycje w ROD. Dokumenty na walne zebranie

Zbliża się okres walnych zebrań w ROD. Zarządy rodzinnych ogrodów […]