IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD

IX_KRAJOWY_ZJAZD_PZD

W dniach 16 i 17 grudnia 2011 obradował IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Celem statutowym Zjazdu było podsumowanie kończącej się kadencji, wybór nowych władz oraz rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i podjęcie stosownych uchwał. Przy 95% frekwencji 430 delegatów i wielu znamienitych gości dyskutowano także o sytuacji ruchu działkowego w Polsce, przyszłości Związku i działaniach, w jakie winni zaangażować się wszyscy działkowcy.

W swoim referacie sprawozdawczo-programowym Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podsumował kadencję 2007-2011 odnosząc się do najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w Związku. Najwięcej uwagi Prezes poświęcił walce o zachowanie ustawy o ROD, prawa działkowców oraz istnienie Ogrodów i Związku. Mimo trudnej przyszłości, która rysuje się przed Związkiem wyraził przekonanie, że - tak jak dotychczas – działania i trudy działkowców zwieńczone będą sukcesami.

W jawnym głosowaniu wybrano Krajową Radę i Komisje Statutowe. Na stanowisko Prezesa PZD ponownie wybrany został Eugeniusz Kondracki. Na przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD wybrana została Maria Fojt, a na przewodniczącą Krajowej Komisji Rozjemczej PZD Olga Ochrymiuk. Jednogłośne poparcie jakie uzyskał Prezes i Przewodniczące, było najlepszym potwierdzeniem uznania delegatów, dla dotychczasowego kierunku działań PZD. Dotychczasowa linia PZD została także podtrzymana przez szereg przyjętych Stanowisk IX Krajowego Zjazdu Delegatów.

Ranga wydarzenia skłoniła KR PZD do zaproszenia wielu gości. W obradach uczestniczyli m.in. Ryszard Kalisz, Tadeusz Iwiński, Janusz Piechociński, Iwona Piątek, Stanisław Kalemba i Marek Konopka. Listy do Zjazdu przesłali m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Zarówno Prezydent jak i Marszałek Sejmu skierowali wiele ciepłych słów pod adresem samego Związku, jak i IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, jako reprezentanta milionowej rzeszy polskich działkowców. Taki ton wypowiedzi daje nadzieję na dobrą i owocną współpracę w przyszłości.

Poza uchwałami związanymi z realizacją obowiązków statutowych, IX Krajowy Zjazd Delegatów przyjął także 9 stanowisk, uchwałę i apel odnoszące się do najważniejszych zagadnień związanych z sytuacją i funkcjonowaniem ROD i PZD, a także obroną praw działkowców. Ponadto Zjazd podjął uchwałę wprowadzającą zmiany w statucie PZD.

Delegaci wybrani na IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD jako pierwsi otrzymali „Poradnik prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego”, który zostanie również bezpłatnie rozprowadzony do wszystkich ogrodów. 

(Dział Medialny KR PZD)


W Zjeździe uczestniczyło 18 Delegatów z Okręgu Legnickiego wybranych podczas IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Legnicy w dniu 14 września 2011 roku. 

Z pośród delegatów z Okręgu Legnickiego w komisjach zjazdowych pracowali:

Komisja Uchwał i Wniosków - Henryk Lemka - ROD Wiarus Bolesławiec

Komisja Statutowa - Jerzy Anulewicz - ROD Barbarka Polkowice

Komisja Wyborcza - Józef Jankowski - ROD Sahara Lubin

Komisja Mandatowa - Jolanta Kozubal - ROD Pokój Prochowice


Na IX Krajowym Zjeździe Delegaci z Okręgu Legnickiego:

Antoni Molka - ROD Marzenie Bogatynia i Jerzy Zając - ROD Tulipan Bolesławiec odznaczeni zostali odznaką "Za Zasługi dla PZD" a

Bolesław Huzarski - ROD Leśny Lubin i Stefan Schwartz - ROD Zorza Porajów złotą odznaką "Zasłużonego Działkowca"


Z OKRĘGU LEGNICKIEGO DO WŁADZ KRAJOWYCH NA IX ZJEŹDZIE WYBRANI ZOSTALI:

Antoni Molka - Prezes OZ PZD w Legnicy

Józef Jankowski - ROD Sahara w Lubinie 


 Tutaj więcej materiałów z IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD 

Poniżej do pobrania dokumenty przyjęte przez Zjazd:

PROGRAM POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW NA KADENCJĘ 2011-2015 

LIST OTWARTY IX KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PZD DO MARSZAŁEK SEJMU, PANI EWY KOPACZ 

UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

IX Krajowy Zjazd Delegatów przyjął 9 stanowisk, uchwałę i apel. Dokumenty te przedstawiamy poniżej

STANOWISKA, UCHWAŁA i APEL

   Wystąpienie Prezesa OZ PZD w Legnicy na IX Zjeździe Delegatów PZD

Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, Szanowni Goście, Drodzy Delegaci.

Pragnę się odnieść w kilku zdaniach do znaczenia IX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców, najwyższego organu naszej organizacji.

Ponad studziesięcioletnia organizacja ogrodów działkowych w naszym kraju przechodziła różne okresy organizacji i transformacji, łącznie z przystąpieniem do europejskiej organizacji rodzinnych ogrodów działkowych, która jest wsparciem w trudnych dla nas okresach. Aby mieć takie wsparcie (co pokazał II Kongres PZD) trzeba być reprezentatywną w sensie spełniania się w roli samorządnej, samodzielnej organizacji pozarządowej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym.

IX Zjazd ma na celu modyfikację naszego prawa, racjonalnych wyborów władz statutowych, szczególnie w odniesieniu do wieku naszych wielce zasłużonych działaczy, którzy tworzyli przed trzydziestu laty zręby samorządnej demokratycznej organizacji.

Z całym szacunkiem do wieku i zasług wspaniałych łudzi działaczy naszego związku w dobie rozwoju techniki cyfrowej i komputeryzacji odmłodzenie naszych struktur, z wizją jest wskazane - korzystających z doświadczenia i mądrości kładących podwaliny pod nasz związek, co pozwoli na skuteczniejszą organizację pracy, szersze dotarcie do członków naszej ponad milionowej organizacji i przekaz szerokiej rzeszy społeczeństwa naszego kraju o potrzebie, zasadności i istnienia naszego związku oraz z korzyści płynących z uprawiania działki. Na temat roli potrzeby istnienia naszej organizacji pisaliśmy tysiące petycji, protestów i próśb aby nam nie przeszkadzano i kłamliwie nie uszczęśliwiano nas na siłę (uwłaszczenie) - działkowcy potrafią zadbać o swoje nabyte prawa.

W roku obecnym obchodziliśmy piękną rocznicę XXX-lecia powstania PZD w ponad studziesięcioletniej tradycji Rodzinnych Ogrodów Działkowych, ale cóż zamiast świętować musimy pisać protesty, organizować w tak krótkim czasie II Kongres Działkowców licząc na pomoc polityków, decydentów naszego Państwa, aby nie manipulowali przy ustawie o ROD z 2005 roku - Ustawie która najskuteczniej chroni prawa działkowców. Oczywiście należą się podziękowania politykom, przywódcom partyjnym za poparcie idei naszej organizacji. Widząc skutki nękania nas w różnych formach przez najwyższe instytucje państwa sądzę że jesteśmy przysłowiowym kwiatkiem do kożucha przy okazji wyborów do parlamentu i samorządów. Konkludując tą wypowiedź lepiej im wychodzi destrukcja, niż pomoc dla sprawdzonej organizacji, która służy w różnych formach społeczności - szczególnie tej mniej zamożnej emerytom, rencistom, bezrobotnym oraz ludziom ciężkiej pracy, którym ta forma regeneracji na działce jest najbardziej przystępna i korzystna. Niech do pozytywnego myślenia o działkowcach służy cytat ze stanowiska Kanclerz Federalnej dr Angeli Merkel „wobec faktu pozytywnego oddziaływania ogrodu nasz kraj może poczytać sobie za szczęście, że w wielu stowarzyszeniach zmiana pokoleniowa dokonuje się wzorcowo zabezpieczając w ten sposób przyszłość” i dalej „wszystkim działkowcom w Niemczech życzę aby ten zielony kciuk zawsze był zwrócony w górę także w przyszłości. Niechże nadal służą Wam radości z ruchu na świeżym powietrzu i rozkosz obcowania z przyrodą. DER FACHBERATER listopad 2011. Jakże zamienne słowa - w kontekście całego stanowiska tkwi idea i znaczenie 150-lecia dorobku działkowców niemieckich, dlaczego nasze władze myślą podobnie, a robią inaczej (pamiętając o ogrodach) bo to cenne tereny pod działania komercyjne, a mniej zamożnych działkowców odeślą do ośrodków pomocy społecznej.

Szanowny Panie Prezesie, to dzięki Pana przywódczym talencie, silnej woli. determinacji, poświęcenia dziesiątkom lat życia dla PZD istniejemy, potrafimy się bronić i jesteśmy dobrej myśli na przyszłość za co serdecznie dziękujemy. My jako działacze struktur ogrodowych musimy Pana - wierzę że Prezesa KR PZD w następnej kadencji bardziej wspomóc w działaniu na rzecz ROD. Jesteśmy zapatrzeni na polityków z górnej półki, efekty tej współpracy są mierne, sądzę że przyszedł czas abyśmy jako organizacja otworzyli się na współpracę z innym organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim samorządami terytorialnymi. Pokażmy, że jesteśmy partnerami w działaniu i nie tylko bierzemy, lecz o więcej więcej dajemy społeczeństwu jako organizacja PZD, szczególnie w sferze socjalnej. Nieocenioną rolą w tym działaniu jest współpraca Kolegiów Prezesów Zarządów ROD z władzami samorządów lokalnych, co jest uzasadnione społecznie, finansowo i czym są dla społeczeństwa ogrody działkowe oraz jaką spełniają funkcję szczególnie w miastach.

Jeśli chodzi o stowarzyszenia to przestańmy z nimi polemizować, odpowiadać na kalumnie, i choć władza uważa inaczej - to nie są to partnerzy dla naszego Związku do rzeczowej dyskusji. Co i kogo oni reprezentują? - nieudaczników liczących na grabież wieloletniego dorobku pokoleń działkowców zrzeszonych w PZD.

Kończąc proszę naszych działaczy aby zadbali o wizerunek naszych Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie dając pretekstu do ataku na Nas, nie ustawali w walc o nasz byt, przekazywali tezy i stanowiska II Kongresu PZD, a uczestnikom IX Zjazdu trafnych wyborów, przemyślanych decyzji i abyśmy wrócili do naszych ogrodów (pomimo zagrożeń), wzmocnieni, pełni nadziei i wiary w przyszłość.

Z wyrazami szacunku, pozdrawiam i życzę pomyślności.

Prezes OZ PZD w Legnicy

Molka Antoni 

 BIULETYN INFORMACYJNY ZJAZDOWY

Dostępny już jest pierwszy w 2012 roku numer Biuletynu Informacyjnego. Jest to publikacja niezwykle ważna, gdyż wszystkie zgromadzone materiały dotyczą IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. 

Na pierwszych stornach „Biuletynu” można zapoznać się z niezwykle pozytywnymi listami skierowanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz marszałek Sejmu Ewę Kopacz do uczestników Zjazdu.

Opublikowaliśmy również niezwykle ważny referat sprawozdawczo-programowy  prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz referaty przewodniczących Komisji KKRoz i KKRew. W czasie Zjazdu obecni byli także przedstawiciele partii politycznych, którzy zapewnili o swoim wsparciu.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpień Stanisława Kalemby, Janusza Piechocińskiego, Tadeusza Iwińskiego. Istotną częścią obrad dyskusja zjazdowa, w której wzięło udział 25 delegatów, do protokołu Zjazdu dołączone zostały także teksty dodatkowych 7 nie wygłoszonych wystąpień oraz zgłoszone przez delegatów dwa stanowiska i jeden apel. Wszystkie dokumenty również publikujemy w „Biuletynie”.

Zachęcamy także do zapoznania się z Programem  Związku na lata 2011-2015, uchwałą Zjazdu w sprawie zmiany Statutu PZD czy stanowiskami Zjazdu.

Krajowa Rada PZD 

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław