WOLNE DZIAŁKI

JAK NABYĆ DZIAŁKĘ W ROD ?

W związku z dużym zainteresowaniem nabyciem działki w ROD przypominamy krok po kroku formalności, jakie trzeba dopełnić, aby nabyć prawo do działki w ROD.

Procedura i szczegółowe informacje (LINK)

JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM

1. Wybór Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD) i kontakt z Zarządem ROD.

W pierwszej kolejności należy znaleźć ROD zarządzany przez Polski Związek Działkowców (PZD) znajdujący się w optymalnej odległości od miejsca zamieszkania, co zapewni możliwość nieutrudnionego dojazdu i rzeczywiste korzystanie z działki. Zachęcamy do odwiedzenia ROD i obejrzenia jak jest zagospodarowany. Na tablicach informacyjnych oraz w innych dostępnych miejscach umieszczane są przez działkowców informacje o chęci przeniesienia praw do działki.

2. Uzyskanie prawa do działki (formalności).

Kwestię uzyskania praw do działki regulują postanowienia ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2176 z późn. zm.).

Prawo do działki w ROD można uzyskać poprzez:

- w przypadku działki wolnej będącej w dyspozycji zarządu ROD – poprzez zawarcie z zarządem ROD umowy dzierżawy działkowej w formie pisemnej. Osoba podpisująca umowę staje się pełnoprawnym działkowcem z dniem zawarcia umowy.

lub

- w przypadku przekazania praw do działki przez innego działkowca – poprzez zawarcie z nim umowy przeniesienia praw do działki w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie (wymóg ustawowy bezwzględnie obowiązujący). Zachęcamy aby przed zawarciem powyższej umowy sprawdzić w zarządzie ROD czy osoba zbywając prawa do działki posiada do niej tytuł prawny. Umowa przeniesienia praw do działki ma charakter warunkowy, co oznacza, że wchodzi do obrotu prawnego po jej zatwierdzeniu przez zarząd ROD. W tym celu należy złożyć w zarządzie ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki wraz z egzemplarzem umowy. Zarząd ma dwa miesiące od daty złożenia wniosku na jego rozpatrzenie, po bezskutecznym upływie tego terminu zatwierdzenie umowy następuje z mocy prawa. Po zatwierdzeniu umowy działkowiec staje się pełnoprawnym działkowcem w ROD. Zarząd ROD może odmówić zatwierdzenia umowy z ważnych przyczyn, uchwała o odmowie zatwierdzenia umowy wymaga uzasadnienia i podlega kontroli sądowej, tj. każda ze stron umowy ma prawo zaskarżyć ją do sądu.

Ważne – stroną umowy dzierżawy działkowej lub umowy przeniesienia praw do działki może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna lub małżeństwo.

3. Prawo do działki a członkostwo w PZD.

Zgodnie z powołaną ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych prawo do działki nie jest połączone z członkostwem w stowarzyszeniu ogrodowym Polski Związek Działkowców. Jeżeli działkowiec chce mieć wpływ na zarządzanie ROD, uczestniczyć w walnym zebraniu, które jako najwyższy organ w ROD decyduje o wszystkich sprawach ROD – począwszy od wyboru zarządu i komisji rewizyjnej po ustalenie opłat ogrodowych – musi być członkiem PZD. W celu uzyskania członkostwa w PZD należy złożyć deklarację członkowską według obowiązującego wzoru. Małżonkowie składają odrębne deklaracje członkowskie. Po uzyskaniu prawa do działki zarząd nadaje działkowcowi członkostwo w PZD, bowiem tylko użytkownik działki może być członkiem zwyczajnym PZD.

4. Opłaty ogrodowe.

1) podwyższona opłata na zarządzanie ROD (jednorazowa w dacie nabycia prawa do działki),

2) podwyższona opłata na inwestycje i remonty (jednorazowa w dacie nabycia prawa do działki)

3) składka członkowska (corocznie w terminie do 30 czerwca)

4) opłaty uchwalone przez walne zebranie (corocznie w terminie uchwalonym przez walne zebranie).

Podwyższona opłata na zarządzanie ROD (zwana potocznie wpisowym). Wysokość tej opłaty w Okręgu Legnickim wynosi 200 zł. Środki z tej opłaty służą realizacji szkoleń dla działkowców, wydawaniu i upowszechnianiu literatury oraz działalności instruktorów ogrodniczych. Ponadto w ramach opłaty każdy nowy działkowiec otrzymuje 12 kolejnych numerów miesięcznika "Działkowiec", które wysyła wydawnictwo na adres zamieszkania działkowca.

Podwyższona opłata na inwestycje i remonty (zwana potocznie opłatą inwestycyjną). Jej wysokość ustalana jest każdego roku przez zarząd ROD. Zgodnie z instrukcją Krajowej Rady PZD, przy ustalaniu opłaty zarząd ROD kieruje się wartością środków trwałych istniejących w ROD (infrastruktury ROD) w przeliczeniu na jedną działkę. Środki z tej opłaty przeznaczane są na rozbudowę i modernizację infrastruktury, urządzeń i obiektów w ROD. Wysokość opłaty będzie różna, w zależności od infrastruktury ROD. Ważne – z opłaty zwolnione są osoby przejmujące działkę po osobie bliskiej.

Składa członkowska. Roczna składka członkowska wynosi 6 zł od osoby, przy czym gdy członkami PZD są współmałżonkowie posiadający prawo do jednej działki, to każdy z nich opłaca 50% składki.

Opłaty ogrodowe. Opłaty ustalane corocznie przez walne zebranie i wnoszone przez działkowca w terminie ustalonym przez walne zebranie, z reguły do 30 czerwca. Opłata ogrodowa „przypisana jest” do działki. Zatem w roku przeniesienia praw do działki opłaty ogrodowe wnosi „stary użytkownik” albo „nowy użytkownik” w zależności od daty przeniesienia praw do działki.

5. Szkolenia.

Każdy nowy użytkownik działki ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu podstawowym organizowanym przez Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy, które obejmuje szereg tematów organizacyjnych, formalno-prawnych oraz ogrodniczych.

Z uwagi na stan epidemii szkolenia zostały okresowo zawieszone. Szkolenia zostaną przywrócone po ustąpieniu zagrożeń z powodu epidemii, a ich terminy będą ogłoszone na stronie internetowej Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy oraz na tablicach informacyjnych w ROD. Tematyka szkolenia jest podawana w zaproszeniach wysłanych do nowych działkowców przez Okręg w Legnicy

Informacje o wolnych działkach można uzyskać:

  • na stronie internetowej Okręgu PZD w Legnicy, zakładka „ogłoszenia”

  • na tablicach informacyjnych w ROD

Ważne: druki umowy przeniesienia praw do działki i wniosku o jej zatwierdzenie znajdują się na stronie internetowej Okręgu PZD w Legnicy

Załączniki plikowe do pobrania: 

jak_zostac_dzialkowcem.docx

wykaz_dzialek_niezagospodarowanych_2020_r.xlsxWYKAZ WOLNYCH DZIAŁEK 2020

Wykaz ROD, w których znajdują się wolne działki maj 2020 rok

Miejscowość Nazwa ROD Położenie Nr telefonu
BOGATYNIA MARZENIE Opolowska 501506407
BOLESŁAWIEC CHEMIK T. Kościuszki 661128310
BOLESŁAWIEC KROKUS Staroszkolna 601400678
BOLESŁAWIEC POMOWIANKA Gdańska 509508521
BOLESŁAWIEC RELAKS I Staroszkolna 606822758
BOLESŁAWIEC SŁAWA B. Kosiby 608387430
BOLESŁAWIEC SERBINOWO Lubańska 663140328
BOLESŁAWIEC STOKROTKA T. Kościuszki 602613094
BOLESŁAWIEC TĘCZA Graniczna 502877473
BOLESŁAWIEC WIARUS Kruszyn 795743901
BOLKÓW ZDRÓJ Wysokogórska 516049817
CHOCIANÓW RELAKS Spacerowa 781524402
CHOJNÓW JAŚMIN Konradówka 605377477
CHOJNÓW POŁUDNIE Bolesławiecka 794290683
CHOJNÓW PÓŁNOC M. Drzymały 505217104
GROMADKA WRZOS Działkowa 69503773
GRYFÓW SIELANKA Floriańska 663374329
GRYFÓW NA HORYZONCIE Lwówecka 669775771
KOŹLICE LEŚNA POLANA Koźlice 602338641
KUNICE CERAMIK Kunice 793744945
LEŚNA WITAMINA Leśna 757242257
LUBAŃ IRYS J.Słowackiego 507198820
LUBAŃ KWISA Fabryczna 500087747
LUBAŃ ŁUŻYCE Pl. 3 Maja 11 504367507
LUBAŃ POMONA Cicha 604491262
LUBAŃ SKALNIK Stawowa 604293873
LUBIN BIEDRONKA Osiek 516016179
LUBIN LEŚNY Osiek 609936442
LUBIN NIEZAPOMINAJKA Ścinawska 603327025
LUBIN PIGWA Osiek 604975311
LUBIN POD AKACJĄ Ścinawska 695467115
LUBIN SAHARA Osiek 608471987
LUBIN UROCZYSKO Legnicka 604222941
LUBOMIERZ SAMI SWOI T.Kościuszki 757833604
LWÓWEK ŚL. WYZWOLENIE Płakowicka 794189677
LWÓWEK ŚL. XXXV-LECIA Oświęcimska 661778791
MIRSK STORCZYK Łąkowa 517019377
OLSZYNA POD OLCHĄ Legnicka 513151706
PIEŃSK GRANICA Dąbrowskiego obr. Lasów 665832839
PROCHOWICE POKÓJ Jaworowska 793817105
RADWANICE ROSZARNIK Stawna 699913417
RZESZOTARY MIĘDZYLESIE Rzeszotary 604677822
ŚCINAWA DOLINKA Lubińska-tory kolejowe, obr.3 693843727
ŚCINAWA KOLEJARZ T. Kościuszki
ŚCINAWA PSZCZÓŁKA MAJA Sportowa 782398832
ŚWIERZAWA SZAROTKA Jeleniogórska 693020997
WILKÓW LENA Leszczyńska, Wilków-Osiedle 697852440
WLEŃ KROKUS Jeleniogórska 663295085
WLEŃ ZARZECZE Zarzecze 724663780
ZAWIDÓW MAGNOLIA Warszawska 514594920
ZAWIDÓW MALINKA Wilcza 516572275
ZGORZELEC GÓRNIK Idzikowskiego 885497777
ZGORZELEC NYSA Warszawska 503916947
ZGORZELEC SZKLANA WATA Sulikowska 609811623


Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław