APEL UCZESTNIKÓW X OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PZD W LEGNICY Z DNIA 12 CZERWCA 2015 R. skierowany do samorządów lokalnych

15 czerwca 2015

APEL
UCZESTNIKÓW X OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PZD W LEGNICY
Z DNIA 12 CZERWCA 2015 R.

skierowany do samorządów lokalnych

Szanowne Panie i Panowie

                Uchwalona przez Sejm RP  ustawa z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, którą 18 grudnia 2013 r. podpisał Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski a weszła w życie 19 stycznia 2014 r. poddana jest tzw.  rewizji.

                Atakując ustawę przez jej przeciwników od początku procedowania nad  nią, to nowe zagrożenie dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych a może przede wszystkim niebezpieczny los dla "być albo nie być" działkowcem.

                Przez 15 miesięcy od jej wdrażania, znów podnosi się jej niekonstytucyjność, co w naszej ocenie jest nieuzasadnione, gdyż określa prawa i obowiązki działkowców a przede wszystkim prawo do zrzeszania się w tym wybierając stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców, który jest gwarantem bezpieczeństwa i obrony praw nabytych wszystkim użytkującym działki.

                W tym miejscu pragniemy przytoczyć słowa Prezydenta RP zawarte w komunikacie: "ustawa kompleksowo reguluje zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych ogrodów działkowych w kraju" a przepisy w niej zawarte "mogą zatem przyczynić się do zapewnienia spokojnego stanu funkcjonowania ROD po dniu wejścia w życie  tj. 19 stycznia 2014 r."  Pragniemy podkreślić, że niepokój, strach i obawy działkowców po złożeniu podpisu przez Prezydenta zastąpiła radość, euforia i wiara, że czas  walki z działkowcami odszedł do lamusa, że to już minęło.

                Niestety, Pani Prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy dołączając do  Rzecznika Praw Obywatelskich Prof. Teresy Lipowicz stawiają działkowców przed kolejną próbą walki o swoją obywatelską ustawę.

                O co dalej chodzi, odpowiedzi jest wiele: swobodny dostęp do gruntów, realizacja obietnic roszczeniowych, kosztem działkowców a przede wszystkim zaspokojenie potrzeb deweloperskich. Nie możemy być obojętni na to, co wokół nas się dzieje.

                Dlatego zwracamy się do rządzących naszymi małymi ojczyznami, w których drugim domem dla samotnych, biednych, zapomnianych przez  najbliższych  jest działka w rodzinnym ogrodzie działkowym, aby nie dołożyli ręki do uchylenia nowonarodzonej ustawy.

                W tak ważnej dla działkowców sprawie wierzymy, że sojuszników w jej obronie mamy wśród Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów Powiatów z terenu działania okręgu legnickiego.

                Szanując i wysoko  oceniając wieloletnią współpracę i współdziałanie na szczeblu lokalnym oraz okręgiem w dziedzinie socjalnej, kształtowanie  zdrowego środowiska, edukacyjno-wychowawczej młodego pokolenia, organizacja konkursów, za co serdecznie dziękujemy, pozostając w nadziei, że nasz głos i z upoważnienia działkowców, których reprezentujemy na swoistym święcie samorządu ogrodnictwa działkowego jakim  jest  Okręgowy Zjazd, będzie wyzwaniem do wspólnych działań dla realizacji celów i wdrażanie obowiązującej ustawy, która gwarantuje również ochronę praw samorządów lokalnych.

                Od ludzi spośród działkowców wybranych do rad  zależy "dziś i jutro" ogrodów  na terenie gminy. Kontakty z działkowcami i ich przedstawicielami struktur to integracja , to służenie innym, którzy zostali obdarzeni zaufaniem.

To przesłanie niech trwa jak najdłużej.

Wszystkiego najlepszego!

                                        Delegaci, Goście Uczestnicy X Okręgowego Zjazdu Delegatów  PZD  w Legnicy

Legnica, dnia 12 czerwca 2015 r.

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław