List do Władz Samorządowych z terenu działania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

9 sierpnia 2013

Starostowie, Prezydenci,

Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin

 z terenu działania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

Załączając Stanowiska KR PZD podjęte na nadzwyczajnym zebraniu w dniu 24 lipca br. oraz Stanowisko i Oświadczenie Członków – Założycieli Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD, do którego zostały wprowadzone zmiany przez PO i Solidarną Polskę, podczas posiedzenia nadzwyczajnej komisji sejmowej a skierowany do Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zwracam się z prośbą o zapoznanie się z projektem ustawy i treścią przekazanej korespondencji.(22 data:2013-07-30 Nazwa pliku: Projekt ustawy.doc 1 VII kadencja/druk nr 1204).

Wystąpienie do Państwa jest podyktowane sytuacją, jaka może spotkać działkowców oraz ogrody tj. skutki i zagrożenia płynące ze zmian, które w naszej ocenie zmieniły a nawet zniekształciły obywatelski projekt, który podczas obrad podkomisji był wiodącym.

Pragnę zwrócić uwagę na brzmienie art. 29 ust. 1, projektu ustawy, który dotyczy tzw. uwłaszczenia. Stanowiska, opinie, komentarze, Starostów, Prezydentów, Burmistrzów oraz Wójtów będą dla członków PZD bardzo cenne i istotne a przekazane zostaną do Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, którzy uczestniczyć będą w pracach wymienionych komisji sejmowych w ramach dalszych prac legislacyjnych.

Będę bardzo zobowiązana i z góry dziękuję za realizację i w możliwie krótkim czasie przekazanie do OZ PZD spostrzeżenia w tak istotnej sprawie dla przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Biura OZ PZD w Legnicy

inż. Elżbieta Dziedzic

Legnica, 9 sierpnia 2013 r.

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław