KOMUNIKAT DOTACJE GMINNE NA 2022 R.

22 października 2021

Przypominamy o możliwości ubiegania się o dotacje celowe z budżetów gmin na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Postanowienia art. 17 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dają podstawę prawną gminom do udzielania dotacji przeznaczonej na rozwój ROD.

O dotację celową z budżetu gminy można ubiegać się przez złożenie stosownego wniosku w terminie do 15 listopada br. Zasady przyznawania i rozliczenia dotacji celowej określa przyjęty przez gminę regulamin. Z uwagi na powyższe szczegółowe informacje w powyższym zakresie uzyskać można w gminie właściwej ze względu na położenie ROD.

Dlatego zwracamy się do Prezesów Zarządów ROD oraz Kolegiów Prezesów szczególnie z ogrodów, których zadania inwestycyjne, remontowe zatwierdziły walne zebrania sprawozdawcze w ROD w 2021 r. i są ujęte w planach Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy na rok 2022 ale również na następne lata.

Bardzo ważnym jest bezpośrednie nawiązanie kontaktów i współpracę z samorządami lokalnymi. Zabezpieczenie środków finansowych w budżetach gmin to realne szanse, że planowane przedsięwzięcia będą z powodzeniem realizowane.

W razie niezbędnego wsparcia w podejmowanych działaniach przez zarządy ROD w zakresie spraw formalno-prawnych oraz merytorycznych, pomocą służyć będą pracownicy biura Okręgu zgodnie z zakresem czynności i obowiązków.

Proszę, nie straćcie Państwo szansy, ponieważ możliwości pozyskania dotacji są, lecz zależy to od aktywności i wspólnych działań.

Powodzenia i wierzę, że cel zostanie osiągnięty.

Pozdrawiam

Dyrektor Biura

Okręgu PZD w Legnicy

inż. Elżbieta Dziedzic

Legnica, dnia 22 października 2021 r.

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław