Ośrodki Finansowo – Księgowe w Okręgu PZD w Legnicy

14 września 2021

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 243/2021 KZ PZD z dnia 27.08.2021 r. w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania Ośrodków Finansowo – Księgowych oraz znaczenia programu DGCS PZD System dla ROD wszystkie zarządy ROD zobowiązane zostały do podjęcia działań mających na celu przystąpienia do Ośrodków Finansowo – Księgowych.

W Okręgu PZD w Legnicy funkcjonują już 4 Ośrodki Finansowo – Księgowe, których siedziby mieszczą się w Legnicy, Bolesławcu, Głogowie i w Lubinie. Powołany Ośrodek Finansowo – Księgowy w Polkowicach rozpocznie swoją działalność z dniem 01.01.2022 r.

Celem powołania ośrodków jest zapewnienie prawidłowego realizowania przez ROD Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont PZD oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji księgowej i polityki finansowej ROD zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w PZD oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

W miarę wciąż zmieniających się przepisów podatkowych i innych rozporządzeń oraz konieczności dostosowania się do nich, już 74 zarządów ROD zdecydowało się na przeniesienie swojej księgowości do OFK.

Mając na uwadze profesjonalizm, sprawność, przestrzegania prawa związkowego i zewnętrznego, poprawność, stosowanie programu DGCS PZD System serdecznie zachęcamy Zarządy ROD, które jeszcze nie zdecydowały się na przeniesienie księgowości do naszego OFK do podjęcia takiej decyzji, by ułatwić sobie w ten sposób pracę.

Wszelkie zapytania w tej kwestii prosimy kierować do Głównej Księgowej Okręgu Pani Małgorzaty Szczepanowskiej.

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław