Czy polityka miast sprzyja rozwojowi ROD ?

8 października 2019

Z ostatnich doniesień prasowych z Poznania wynika, iż miasto planuje zwiększenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości, w tym nieruchomości zajętych przez rodzinne ogrody działkowe. Przedstawiciele miasta tłumaczą, iż sprzedają jedynie tereny, które w obowiązujących planach miejscowych przeznaczone są na cele inwestycyjne.

Co to oznacza dla tych ogrodów, które są położone na terenach, gdzie miejscowy plan nie przewiduje „zieleń działkową”? Niestety likwidację. Zgodnie bowiem z ustawą o ROD w przypadku, gdy nieruchomość, na której znajduje się ogród, została nabyta przez PZD nieodpłatnie, właściciel nieruchomości może zgłosić do stowarzyszenia żądanie likwidacji ROD, o ile jego funkcjonowanie jest sprzeczne z obowiązującym miejscowym planem. Jednocześnie ustawa gwarantuje, iż w takim przypadku właściciel obowiązany jest przedstawić propozycję nieruchomości zamiennej, zapewnić teren zamienny, odtworzyć ogród i wypłacić odszkodowania działkowcom i PZD. Co istotne, na zawarcie umowy w sprawie likwidacji, zgodę musi wyrazić 2/3 działkowców z likwidowanego ROD.

Czytaj więcej /KLIK/

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław