Program komputerowy DGCS PZD System - stworzony dla Zarządów ROD

14 września 2021

Polski Związek Działkowców – Okręg w Legnicy zachęca Zarządy ROD do zakupu programu komputerowego DGCS PZD System, który jest kompleksowym programem komputerowym stworzonym i dedykowanym dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, składającym się z modułów: finansowo – księgowego, kadrowo – płacowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe.

Programu DGCS PZD System jest programem będącym bardzo przydatnym narzędziem pozwalającym na usprawnienie działalności zarządom ROD, jest czytelny, elastyczny i w pełni odpowiada potrzebom ogrodów.

Zarządy ROD będą mogły prowadzić i zarządzać Rodzinnym Ogrodem Działkowym w sposób profesjonalny, łatwy i bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi, jak i powszechnie obowiązującymi prawa.

Program DGCS PZD System każdego roku będzie aktualizowany do obowiązujących przepisów, w tym Polskiego Związku Działkowców, ZUS i podatkowych. Program ten został również dostosowany do wymogów w zakresie RODO, a w module ogrody działkowe w zakładce „Raporty – Wzory dokumentów” zostały zamieszczone przyjęte przez Krajowy Zarząd m.in. druki dokumentów obowiązujących w tym zakresie, takie jak: upoważnienia, rejestry czynności itp.

W ramach programu DGCS PZD System Zarząd ROD po wprowadzeniu danych ogrodu i działkowców będzie mógł między innymi, bez większego nakładu pracy przygotować Walne Zebranie, w tym sporządzić zaproszenia, listy obecności, składy komisji, czy sprawozdania, będzie mógł naliczyć uchwalone m. in. przez Walne Zebranie opłaty, wystawić noty obciążeniowe dla działkowców, noty odsetkowe, czy wezwania do zapłaty. W module ogrody działkowe „Kasa” kasjerzy w ramach programu mogą wystawiać dowody KP oraz KW, jak i tworzyć raporty kasowe.

Koszt nabycia programu (całego pakietu) wynosi 270,60 zł.

Kierownictwo Okręgu deklaruje pomoc Zarządom ROD we wdrażaniu już zakupionych licencji.

Zarządy ROD zainteresowane nabyciem programu DGCS PZD System winny zgłosić się do Biura Okręgu PZD w Legnicy.

Małgorzata Szczepanowska GK Okręgu PZD w LegnicyProjekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław