Jakie PIT-y należy przekazać do Urzędu Skarbowego.

4 grudnia 2018

Pracodawcy i zleceniodawcy, jako płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, po raz kolejny dokonają rozliczenia zatrudnianych przez siebie osób. Tym razem płatników czekają zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o PIT.

Nowe formularze deklaracji i informacji podatkowych za 2018 r. określa rozporządzenie ministra finansów 22 listopada 2018 r. Z rozporządzenia wynika, że wejdzie ono w życie 1 stycznia 2019 r., jednak nowe wzory stosuje się do przychodów, dochodów i strat uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2018 r.

Jeżeli jednak płatnik zechce złożyć informacje i deklaracje przed 1 stycznia 2019r., wówczas zastosuje formularze w poprzedniej wersji. Nowe wzory formularzy podatkowych za 2018 rok to: PIT-4R(8), PIT-8AR(7), PIT-11(24), PIT-8C(9).

Płatnicy wystawiający informację PIT-11 oraz podmioty wystawiające informację PIT-8C przesyłają te dokumenty:

· urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (przedtem obowiązywał termin do końca lutego następnego roku), czyli do 31 stycznia 2019 r. za 2018 r.;

· podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (w tym przypadku nie zmieniono terminu), czyli do 28 lutego 2019r. za 2018 r.

Informacje podatkowe PIT-11, PIT-4R oraz PIT-8AR składa się Urzędowi Skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie można już składać tych informacji w wersji papierowej.Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław