Bronimy ROD ”Słonecznik” w Lubinie

8 maja 2018

W ślad za treścią zawartą we wniosku oraz wystąpieniu zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik” w Lubinie skierowane do Pana Prezydenta w sprawie zmian w przygotowywanym planie zagospodarowania przestrzennego nr 77 wynika, że teren przy ul. Niepodległości w Lubinie jest przeznaczony na cele zabudowy mieszkalnej, pod usługi komercyjne kosztem rodzinnego ogrodu działkowego, na którym są urządzone działki indywidualne, użytkowane od wielu lat przez mieszkańców m. Lubina członków Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców. Nawiązując do wcześniejszej korespondencji z lat 2008-2012 wynika, że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględnione zostały ogrody jako zieleń urządzona oraz tereny przeznaczone pod ogrody działkowe już istniejące.

 

Załącznik plikowy do pobrania: slonecznik_lubin_zmiana_planu_przestrzennego.pdf

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław