Siedziby dla zarządów ROD

29 stycznia 2018

Zdając sobie sprawę, iż nie wszystkie ogrody mają siedziby dla zarządów ROD, Prezydium KR PZD w dniu 23 stycznia 2018 r. przeanalizowało powyższy problem i przyjęło w tej sprawie dwie bardzo ważne uchwały. 

W pierwszej uchwale Prezydium KR PZD uznało za konieczne wybudowanie obiektów budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, które nie posiadają żadnych własnych budynków służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców. Pomoże to stworzyć warunki do dobrej pracy zarządom ROD. A przecież to na nich spoczywają obowiązki wynikające nie tylko z ustawy z dnia 13.12.2013 r. o ROD, czy statutu PZD, ale i z innych ustaw powszechnie obowiązujących. Są oni odpowiedzialni za prowadzenie ROD zgodnie z porządkiem prawnym. Aby prawidłowo i rzetelnie wykonywać te obowiązki, zarządy ROD muszą posiadać na terenie ROD pomieszczenia, gdzie mogą prowadzić działalność, odbywać posiedzenia, przyjmować działkowców i przechowywać dokumenty.

Czytaj więcej /KLIK/ 

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław