Czy potrzebny i możliwy jest rozwój ROD ? -na przykładzie OZ w Legnicy

23 stycznia 2018

Zanim odniosę się do zadanego pytania, pragnę przypomnieć definicję słowa rozwój. Mając na uwadze rozwój w znaczeniu społecznym to ciągły proces istotnych i często koniecznych przemian opartych o wyznaczony kierunek, zaspakajający potrzeby obecnego społeczeństwa, ale w taki sposób, aby nie zmniejszyć możliwości przyszłym pokoleniom.  Sięgając pamięcią do lat osiemdziesiątych ub.wieku warto przypomnieć, że rozwój mieszkalnictwa, powstające osiedla w tysiącach miast zwane „blokowiskami” przyczyniło się, że społeczeństwo zaczęło doceniać „zielone płuca”, którymi dziś są ogrody działkowe. Oczekującym na uprawę skrawka zdegradowanej ziemi często zagospodarowując w pocie czoła, Polski Związek Działkowców w ówczesnym okresie podjął się  wykonania niełatwego zadania jakim był dynamiczny rozwój ogrodów działkowych. Powstały w każdym województwie „Programy Rozwoju Ogrodów”, które określały wielkości areału do zagospodarowania ze wskazaniem lokalizacji a podstawę stanowiło zapotrzebowanie pracowników poszczególnych zakładów pracy. Liczba oczekujących na działki zmieniała się z dnia na dzień, dlatego z planowanej w Programie  powierzchni 180 ha przypadającej dla Wojewódzkiego Zarządu PZD w Legnicy zostały przekazane grunty o łącznej powierzchni 678,76 ha w latach 1982-1984 r. co stanowiło ponad 180 % w stosunku do stanu na 31 grudnia 1975 r. Istotne znaczenie w realizacji programu miało wsparcie związków zawodowych, administracji państwowej i terenowej nie pomijając zakładów pracy. Liczne spotkania, narady koordynacyjne w siedzibach wojewody, urzędów, dyr. ds. socjalnych przedsiębiorstw, z którymi podpisano umowy patronackie wymagały determinacji i poczucia odpowiedzialności za realizację zobowiązań względem działkowców a środki finansowe zgromadzone na FR ROD były pod szczególnym nadzorem, a ich wydatkowanie było przedmiotem oceny przez tzw. „darczyńców”. Podstawą budowy infrastruktury w ogrodach były zatwierdzone plany zagospodarowania ogrodu przez służby wojewodów, a mianowicie Woj. Biura Planowania Przestrzennego i Architektury. Bilansując nakłady na planowane przedsięwzięcia – inwestycyjne w pierwszej kolejności analizowano wpłaty działkowców wg określonych wartości wynikających z kosztorysów w zależności od zakresu zadań,   co należało do zatrudnionych w biurach WZ na ½  etatu inspektorów ds inwestycji. Dziś mamy etatowych wykwalifikowanych pracowników, dla których powierzone zadania są powszechnym obowiązkiem a przy ścisłej współpracy z jednostkami specjalistycznymi oraz urzędami nie będą wymagać znacznych nakładów.

Czytaj więcej /KLIK/ 

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław