Walne zebrania sprawozdawcze w ROD w 2017 roku

Druki do przeprowadzenia walnych zebrań
sprawozdawczych w ROD 

 

Wszystkie zarządy ROD, które chciałyby uzyskać wersję elektroniczną druków do przeprowadzenia w bieżącym roku walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, prosimy o zwrócenie się do biura OZ PZD w Legnicy telefonicznie lub mailowo na adres: ozpzd@wp.pl lub ozpzd_legnica@wp.pl
Formularze do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD oraz sporządzenia sprawozdań i preliminarzy finansowych

Wszystkie zarządy ROD, które chciałyby uzyskać wersję elektroniczną formularzy do przeprowadzenia w bieżącym roku walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, jak również obowiązujące druki do sporządzenia sprawozdań i opracowania preliminarzy finansowych, prosimy o zwrócenie się do biur okręgów PZD, które nimi dysponują.

Jednocześnie przypominamy, że wytyczne i druki przyjęte Uchwałą Nr 335/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. wprowadziło wytyczne i druki do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w latach 2016, 2017 i 2018, więc są aktualne dla walnych zebrań, które odbędą się w 2017 r. Jedynym nowym dokumentem jest wzór uchwały walnego zebrania w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD. Wzór tego wniosku jest załącznikiem do Uchwały Nr 415/2016 Prezydium KR PZD z dnia 28 października 2016 r., która została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym nr 8/2016 i załączona do pakietu obowiązujących formularzy przekazanych do ogrodów również z tym Biuletynem.

Czytaj więcej (KLIK)Komunikat KR PZD w sprawie druków dokumentów dla ROD dotyczących inwestycji i remontów

Zbliża się okres walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych członków PZD w ROD. Jest to najlepsza okazja, aby zastanowić się nad potrzebami ROD w zakresie zagospodarowania i zaplanować nowe inwestycje lub remonty. Mimo, iż co roku ogrody działkowe przeprowadzają wiele inwestycji i remontów infrastruktury ogrodowej, to potrzeby w tym zakresie są w dalszym ciągu spore. Jeszcze wiele ogrodów nie posiada podstawowej infrastruktury takiej jak sieć wodociągowa, energetyczna czy budynki administracyjne. Wiele też ogrodów jest niedoinwestowanych.

Czytaj więcej (KLIK) 

Projekt i realizacja: StudioAvatar.pl - strony www Legnica, Lubin, Wrocław